Test zdolności analitycznych LOGIKS umożliwia rzetelną ocenę zdolności poznawczych kandydatów i pracowników na różnych szczeblach organizacji. Dostarczają one rekruterom i HR Business Partnerom konkretnych, wymiernych i obiektywnych informacji o poziomie badanych umiejętności.

Postaw na sprawdzone rozwiązania

Seria Logiks obejmuje zestaw testów werbalnych numerycznych i abstrakcyjnych pozwalających ocenić ogólny potencjał poznawczy kandydata. Ocenie podlegają także możliwości dotyczące uczenia się nowych rzeczy czy radzenia sobie z nieznanymi sytuacjami. W połączeniu z kwestionariuszem osobowości PAPI-3 dostarcza niezbędnych informacji do oceny potencjału.

Dzięki LOGIKS

Wdrożysz procedurę oceny zdolności poznawczych w zakresie umiejętności werbalnych, numerycznych i abstrakcyjnych

Ocenisz potencjał poznawczy obecnych i potencjalnych pracowników na wszystkich poziomach organizacji

Łatwo wygenerujesz raporty indywidualne i grupowe, dzięki czemu szybko zinterpretujesz wyniki i podejmiesz decyzję

Seria testów LOGIKS w skrócie

wartościowa informacja o mocnych stronach kandydatów i pracowników

oszczędność czasu i zasobów dzięki zastosowaniu oceny online

test zdolności analitycznych posiada wersje dostosowane do wymagań dla różnych typów stanowisk

łatwość ustawienia platformy, wypełnienia testu, unikalne serie pytań w każdym badaniu

międzynarodowy wymiar – ponad 18 wersji językowych, w tym wersja polska

intuicyjna administracja, szybki dostęp do raportów indywidualnych i grupowych, istotnie przekłada się na wysoki komfort pracy z narzędziem

Przeczytaj więcej o narzędziu lub

szczegóły narzędzia

grupa docelowa:

kandydaci i pracownicy zatrudnieni na stanowiskach podstawowych (entry level), administracyjnych i specjalistycznych, stażyści, studenci

cel:

szybka i dokładna ocena poziomu ogólnej sprawności poznawczej obejmująca zdolności werbalne, numeryczne i abstrakcyjne.

zakres oceny:

poziom ogólnej sprawności poznawczej, pomocnicze wskaźniki sprawności wyliczane dla poszczególnych sekcji, styl pracy w odniesieniu do wskaźników szybkość/dokładność.

konstrukcja:

50 zadań prezentowanych w trzech oddzielnych sekcjach z rozłącznym ograniczeniem czasowym.

Item banking: test zawiera pulę zadań. Dla każdego kandydata losowany jest inny zestaw z zachowaniem takiego samego poziomu trudności.

wersje językowe:

Test zdolności analitycznych dostępny jest w wielu wersjach językowych. Na przykład: angielski, chiński, duński, fiński, francuski, hiszpański, indonezyjski, niderlandzki, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, szwedzki, węgierski, wietnamski, włoski

psychometria:

Normy:

Dostępne są ogólne normy międzynarodowe (global) oraz normy ogólne dla różnych wersji językowych.

Rzetelność:

W badaniach uzyskano współczynnik zgodności wewnętrznej na poziomie 0,89

Trafność:

W ramach przeprowadzonych czterech badań trafnościowych uzyskano średni wynik powyżej 0,48

administracja:

Test z limitem czasu 12 minut.

Procedura jest administrowana na platformie Cubiks Online (COL).

raporty:

Użytkownicy mają nieograniczony dostęp do systemowych raportów indywidualnych oraz grupowych.
Godny uwagi jest także raport opisowy z informacją zwrotną dla Uczestnika.

grupa docelowa:

kandydaci i pracownicy zatrudniani na stanowiskach wymagających umiejętności szybkiego analizowania i przetwarzania danych liczbowych oraz wyciągania na tej podstawie wniosków i podejmowania decyzji.

cel:

zaawansowana ocena potencjału poznawczego obejmująca zdolności numeryczne

zakres oceny:

poziom zdolności analitycznych numerycznych obejmujący umiejętności analizowania i przetwarzania danych prezentowanych w formie wykresów i tabel.

konstrukcja:

20 zadań zawierających informacje i dane prezentowane w formie numerycznej (tabele, wykresy, grafy).

Item banking: test zawiera pulę zadań. Dla każdego kandydata losowany jest inny zestaw z zachowaniem takiego samego poziomu trudności.

wersje językowe:

Test zdolności analitycznych dostępny jest w wielu wersjach językowych. Na przykład: angielski, chiński, duński, fiński, francuski, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, szwedzki, węgierski,

psychometria:

Normy:

Dostępne są ogólne normy międzynarodowe (global) oraz normy ogólne dla różnych wersji językowych.

Rzetelność:

W badaniach uzyskano współczynnik zgodności wewnętrznej na poziomie 0,79

Trafność:

W ramach przeprowadzonych czterech badań trafnościowych uzyskano średni wynik powyżej 0,51

administracja:

Test z limitem czasu 25 minut.

Procedura jest administrowana na platformie Cubiks Online (COL).

raporty:

Użytkownicy mają nieograniczony dostęp do systemowych raportów indywidualnych oraz grupowych.
Dostępny jest też raport opisowy z informacją zwrotną dla Uczestnika.

grupa docelowa:

kandydaci i pracownicy zatrudniani na stanowiskach wymagających wysokiego poziomu umiejętności szybkiego analizowania i przetwarzania danych prezentowanych w formie werbalnej oraz wyciągania na tej podstawie wniosków.

cel:

zaawansowana ocena potencjału poznawczego obejmująca zdolności werbalne

zakres oceny:

Poziom zdolności analitycznych werbalnych obejmujący rozumienie tekstu, wyciąganie wniosków, umiejętności syntezy i podsumowywanie oraz rozpoznawania hipotez.

konstrukcja:

36 zadań zawierających informacje i dane prezentowane w formie opisowej.

Item banking: test zawiera pulę zadań. Dla każdego kandydata losowany jest inny zestaw z zachowaniem takiego samego poziomu trudności.

wersje językowe:

Test zdolności analitycznych dostępny jest w wielu wersjach językowych. Na przykład: angielski, chiński, duński, fiński, francuski, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, szwedzki, węgierski,

psychometria:

Normy:

Dostępne są ogólne normy międzynarodowe (global) oraz normy ogólne dla różnych wersji językowych.

Rzetelność:

W badaniach uzyskano współczynnik zgodności wewnętrznej na poziomie 0,79

Trafność:

W ramach przeprowadzonych dwóch badań trafnościowych uzyskano średni wynik powyżej 0,34

administracja:

Test z limitem czasu 25 minut.

Procedura jest administrowana na platformie Cubiks Online (COL).

raporty:

Użytkownicy mają nieograniczony dostęp do systemowych raportów indywidualnych oraz grupowych.
Dostępny jest też raport opisowy z informacją zwrotną dla Uczestnika.

grupa docelowa:

kandydaci i pracownicy zatrudniani na stanowiskach wymagających wysokiego poziomu umiejętności szybkiego analizowania i przetwarzania danych prezentowanych w formie abstrakcyjnych grafów, schematów i rysunków.

cel:

zaawansowana ocena potencjału poznawczego obejmująca zdolności abstrakcyjne.

zakres oceny:

poziom zdolności analitycznych abstrakcyjnych

konstrukcja:

30 zadań prezentujących różnego rodzaju sekwencje abstrakcyjne i ciągi.

Item banking: test zawiera pulę zadań. Dla każdego kandydata losowany jest inny zestaw z zachowaniem takiego samego poziomu trudności.

wersje językowe:

Test dostępny jest w wielu wersjach językowych. Na przykład: angielski, chiński, duński, fiński, francuski, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, szwedzki, węgierski,

psychometria:

Normy:

Dostępne są ogólne normy międzynarodowe (global) oraz normy ogólne dla różnych wersji językowych.

Rzetelność:

W badaniach uzyskano współczynnik zgodności wewnętrznej na poziomie 0,79

administracja:

Test z limitem czasu 55 minut.

Procedura jest administrowana na platformie Cubiks Online (COL).

raporty:

Użytkownicy mają nieograniczony dostęp do systemowych raportów indywidualnych oraz grupowych.
Dostępny jest też raport opisowy z informacją zwrotną dla Uczestnika.

grupa docelowa:

kandydaci i pracownicy zatrudniani na stanowiskach wymagających wysokiego poziomu umiejętności szybkiego analizowania i przetwarzania danych prezentowanych w formie numerycznej, werbalnej i abstrakcyjnej

cel:

zaawansowana ocena potencjału poznawczego obejmująca zdolności werbalne, numeryczne i abstrakcyjne

zakres oceny:

poziom ogólnej zaawansowanej sprawności poznawczej
pomocnicze wskaźniki sprawności wyliczane dla poszczególnych sekcji
styl pracy w odniesieniu do wskaźników szybkość/dokładność

konstrukcja:

50 zaawansowanych zadań prezentowanych w trzech oddzielnych sekcjach z rozłącznym ograniczeniem czasowym.

Item banking: test zawiera pulę zadań. Dla każdego kandydata losowany jest inny zestaw z zachowaniem takiego samego poziomu trudności.

wersje językowe:

Test dostępny jest w wielu wersjach językowych. Na przykład: angielski, chiński, duński, fiński, francuski, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, szwedzki, węgierski,

psychometria:

Normy:

Dostępne są ogólne normy międzynarodowe (global) oraz normy ogólne dla różnych wersji językowych.

Rzetelność:

W badaniach uzyskano współczynnik zgodności wewnętrznej na poziomie 0,79

administracja:

Test z limitem czasu 25 minut.

Procedura jest administrowana na platformie Cubiks Online (COL).

raporty:

Użytkownicy mają nieograniczony dostęp do systemowych raportów indywidualnych oraz grupowych.
Dostępny jest też raport opisowy z informacją zwrotną dla Uczestnika.

Masz pytanie? Porozmawiajmy!

Wybierz najlepszą dla Ciebie formę kontaktu z nami:

Zadzwoń: +48 793 790 070

 

Prześlij zapytanie uzupełniając formularz:

    Twoje dane są bezpieczne. Przeczytaj naszą Politykę bezpieczeństwa i dowiedz się jak je chronimy.