Cubiks 360 to elastyczny i w pełni konfigurowalny system, z którym ocena 360 przebiega w  szybki i wydajny sposób. Pozwala na identyfikację mocnych stron oraz obszarów wymagających rozwój pracowników, zespołów i całej organizacji. Zastosowane rozwiązanie online wpływa na znaczne zautomatyzowanie procesu oceny, oszczędność czasu i zasobów. Dowiedz się, jak możemy współpracować.

Natychmiastowy dostęp do rozbudowanych, czytelnych raportów ułatwia szybki przegląd mocnych stron pracowników, identyfikację luk kompetencyjnych, a w konsekwencji skuteczne planowanie działań rozwojowych, tworzenie ścieżek karier oraz planowanie szkoleń. Dowiedz się, 

Z Cubiks 360

Szybko i elastycznie przygotujesz proces oceny: wybierzesz kompetencje, zaprosisz uczestników

Wybierzesz odpowiedni dla Twojej organizacji wariant oceny dostępny w wielu wersjach językowych

Natychmiast po zakończeniu oceny wygenerujesz czytelne raporty indywidualne i grupowe

Model kompetencji Cubiks

Generyczny model kompetencji Cubiks obejmuje kompetencje  w poniższych kategoriach:

KOMPETENCJE
POZNAWCZE

KOMPETENCJE
SPOŁECZNE

KOMPETENCJE
PRZYWÓDCZE

KOMPETENCJE
OSOBISTE

KOMPETENCJE
BIZNESOWE

Ocena kompetencji Cubiks 360 w skrócie

wydajny i prosty w użyciu sposób na zidentyfikowanie mocnych stron i obszarów wymagających rozwoju pracowników, zespołów i organizacji

elastyczne i szybkie tworzenie formularzy oceny – ponad 14 wersji językowych, w tym wersja polska

 dostęp do gotowego generycznego modelu 54 kompetencji Cubiks lub możliwość wprowadzenia modelu kompetencji Klienta

 dedykowana wersja kwestionariusza do oceny kompetencji przywódczych

solidne podstawy naukowe – opracowanie narzędzia z udziałem psychologów pracy oraz ekspertów HR

intuicyjna i łatwa w obsłudze platforma CubiksOnline – automatyczne wysyłanie powiadomień i przypomnień, bieżące monitorowanie postępów

Szczegóły narzędzia

grupa docelowa: 

pracownicy pełniący różne role w organizacji, w tym szczególnie:

 • Kadra menedżerska
 • Zespoły handlowe
 • Product menedżerowie
 • Osoby zarządzające projektami
 • Członkowie zespołów projektowych
 • Grupy tzw. High Potentials
 • Specjaliści

cel:

 • dostarczenie Uczestnikom procesu wiedzy na temat ich kompetencji i przekazanie wskazówek pozwalających na skuteczne planowanie dalszego rozwoju zawodowego
 • uzyskanie dla organizacji kompleksowych i obiektywnych informacji na temat kompetencji i zachowań pracowników, w celu uwzględnienia tej wiedzy w planowaniu działań i aktywności rozwojowych
 • metoda polega na zastosowaniu do zbierania informacji zwrotnych skalę punktową. Uczestnicy mogą zobaczyć, w jaki sposób określili poziom swoich kompetencji oraz jak zostali ocenieni przez inne grupy osób biorących udział w procesie

zakres oceny:

wersje oceny:

90° –  ocena z jednego źródła, np. od przełożonego

180° – ocena z dwóch źródeł np. porównanie oceny przełożonego i samooceny

270° – ocena z trzech źródeł,. np. przełożony, samoocena i podwładni

360° – ocena z 4 lub więcej źródeł. Możliwe włączenie dodatkowych kategorii np. współpracownicy i klienci

konstrukcja:

Dostępny w ramach systemu generyczny model kompetencji zawierający 54 opisane kompetencje pogrupowane w 5 kluczowych obszarów:

 • Kompetencje biznesowe
 • Kompetencje społeczne
 • Kompetencje poznawcze
 • Kompetencje osobiste
 • Kompetencje przywódcze

pozwala na szybkie i dopasowane do potrzeb zbudowanie dedykowanych kwestionariuszy ocen.

wersje językowe:

Ocena 360 w wersji generycznej dostępna jest w 14 wersjach językowych, w tym polskiej, angielskiej, czeskiej, duńskiej, fińskiej, francuskiej, hiszpańskiej, niderlandzkiej, niemieckiej.

administracja:

Wykonanie oceny bez limitu czasu.
Możliwość dodawania dowolnej liczby respondentów do każdej kategorii oceniających.
Zapewnienie pełnej anonimowości oceny przez wprowadzony algorytm łączenia kategorii.

Procedura jest administrowana na platformie Cubiks Online (COL).

raporty:

Użytkownicy mają nieograniczony dostęp do automatycznie generowanych systemowych raportów indywidualnych oraz grupowych.

grupa docelowa:

pracownicy pełniący różne role w organizacji, w tym szczególnie:

 • Kadra menedżerska
 • Zespoły handlowe
 • Product menedżerowie
 • Osoby zarządzające projektami
 • Członkowie zespołów projektowych
 • Grupy tzw. High Potentials
 • Specjaliści

cel:

 • dostarczenie Uczestnikom procesu wiedzy na temat ich kompetencji i przekazanie wskazówek pozwalających na skuteczne planowanie dalszego rozwoju zawodowego
 • metoda polega na rangowaniu wybranych kluczowych kompetencji. Osoby biorące udział w ocenie wskazują kompetencje, które uznają za mocne strony oraz te, które określają jako obszary wymagające rozwoju
 • w efekcie Uczestnicy otrzymują listę rankingową swoich kompetencji zaprezentowaną w kolejności malejącej – od najsilniejszej strony do najsłabszej

zakres oceny:

wersje oceny:

90° –  ocena z jednego źródła, np. od przełożonego

180° – ocena z dwóch źródeł np. porównanie oceny przełożonego i samooceny

270° – ocena z trzech źródeł,. np. przełożony, samoocena i podwładni

360° – ocena z 4 lub więcej źródeł. Możliwe włączenie dodatkowych kategorii np. współpracownicy i klienci

wersje językowe:

Ocena 360 w wersji generycznej dostępna jest w 14 wersjach językowych, w tym polskiej, angielskiej, czeskiej, duńskiej, fińskiej, francuskiej, hiszpańskiej, niderlandzkiej, niemieckiej.

konstrukcja:

Dostępny w ramach systemu generyczny model kompetencji zawierający 54 opisane kompetencje pogrupowane w 5 kluczowych obszarów:

 • Kompetencje biznesowe
 • Kompetencje społeczne
 • Kompetencje poznawcze
 • Kompetencje osobiste
 • Kompetencje przywódcze

pozwala na szybkie i dopasowane do potrzeb zbudowanie dedykowanych kwestionariuszy ocen.

administracja:

Wykonanie oceny bez limitu czasu.
Możliwość dodawania dowolnej liczby respondentów do każdej kategorii oceniających.
Zapewnienie pełnej anonimowości oceny przez wprowadzony algorytm łączenia kategorii.

Procedura jest administrowana na platformie Cubiks Online (COL).

raporty:

Użytkownicy mają nieograniczony dostęp do automatycznie generowanych systemowych raportów indywidualnych oraz grupowych.

Masz pytanie? Porozmawiajmy!

Wybierz najlepszą dla Ciebie formę kontaktu z nami:

Zadzwoń: +48 793 790 070

Prześlij zapytanie uzupełniając formularz:

  Twoje dane są bezpieczne. Przeczytaj naszą Politykę bezpieczeństwa i dowiedz się jak je chronimy.