Kwestionariusz osobowości PAPI 3 dostarcza rzetelną wiedzę o motywatorach i preferowanych stylach pracy, która jest  istotna podczas realizacji różnych projektów HR od pozyskiwania pracowników poprzez ocenę kompetencji, identyfikowanie potencjału do rozwoju talentów.

 

Wybierając ten kwestionariusz osobowości wyposażasz zespół HR w wiedzę niezbędną do prowadzenia efektywnych rozmów kwalifikacyjnych, udzielania wartościowych informacji zwrotnych oraz prowadzenia interaktywnych sesji rozwojowych i coachingowych.

Dzięki PAPI-3

Szybko i skutecznie zrozumiesz osobowość, motywację i preferowane style pracy Twoich ludzi

Poznasz poziom dopasowania nowej osoby do profilu, roli lub zespołu

Zyskasz dostęp do szerokiego wachlarza nowoczesnych, rzetelnych i trafnych raportów

Kwestionariusz PAPI-3 w skrócie

Ocena 26 wymiarów osobowości pogrupowanych
w 7 kluczowych czynników; dostępna normatywna
i ipsatywna wersja testu

Uniwersalne podejście umożliwiające  zastosowanie
do różnych typów stanowisk, poziomów zarządzania
i obszarów organizacji

Kwestionariusz osobowości posiada dedykowane wersje dla oceny kompetencji menedżerskich
i sprzedażowych

Szeroki zakres interpretacji wyników – ponad 12 form raportów generowanych: graficznych, opisowych, narzędziowych

Interaktywny raport dynamiczny z wynikami i ich interpretacją w jednym miejscu, bezpośrednio na tablecie lub monitorze komputera

Naukowe podstawy gwarantujące uzyskanie wiarygodnych, rzetelnych i trafnych rezultatów. Dzięki czemu podejmujesz dobre decyzje biznesowe.

Międzynarodowy wymiar – ponad 18 wersji językowych, w tym polska, ponad 30 opracowanych norm grupowych

Uwzględnienie aspektu wielokulturowości, powodująca minimalizację wpływu kultury i języka

Szkolenia certyfikujące, warsztaty follow-up, kompleksowe wsparcie doświadczonych konsultantów

 

Przeczytaj więcej o kwestionariusz   osobowości lub

 

Szczegóły narzędzia

grupa docelowa:

 • specjaliści wszystkich obszarów organizacji
 • stażyści
 • kandydaci do pracy na różne stanowiska

cel:

ocena profilu osobowości zawodowej oraz preferowanego stylu zachowania w środowisku pracy

zakres oceny:

22 skale podstawowe PAPI pogrupowane w 7 kluczowych czynników:

 • Aktywność i dominacja
 • Organizacja i struktura
 • Koncepcje i zmiany
 • Relacje
 • Dynamika pracy
 • Opanowanie
 • Zaangażowanie

konstrukcja:

Dwie wersje kwestionariusza:

PAPI 3 N – wersja normatywna

  • 22 skale niezależne
  • 137 twierdzeń
  • wskaźniki kontrolne
 • odniesienie do norm

PAPI 3 I – wersja ipsatywna

  • 22 skale zależne
 • zestawy po 3 twierdzenia

wersje językowe:

Kwestionariusze dostępne są w wielu wersjach językowych m.in.: angielskiej, czeskiej, duńskiej, fińskiej, francuskiej, hiszpańskiej, niderlandzkiej, niemieckiej, polskiej, rosyjskiej, szwedzkiej, węgierskiej.

psychometria:

Normy:

Dostępne są ogólne normy międzynarodowe (global), normy ogólne dla różnych wersji językowych oraz normy specyficzne dla różnych ról i stanowisk.

Rzetelność:

średnia rzetelność test-retest dla skal w wersji global:

 • PAPI 3 N: 0,871
 • PAPI 3 I: 0,764

średnia rzetelność spójność wewnętrzna dla skal w wersji global:

 • PAPI 3 N: 0,816

Trafność:

 • Badania trafności kryterialnej w oparciu o rezultaty oceny typu 360 uzyskały wskaźnik: 0,356
 • Badania trafności teoretyczna w oparciu o wyniki testu NEO PI-R uzyskały wskaźnik: 0,380

administracja:

Procedura jest administrowana na platformie Cubiks Online (COL).

raporty:

Użytkownicy PAPI 3 mają nieograniczony dostęp do szerokiego wachlarza raportów możliwych do wykorzystania podczas prowadzenia wywiadów rekrutacyjnych, sesji rozwojowych lub coachingowych czy warsztatów budowania zespołów.

Raporty dostępne są w formie:

 • Raportów graficznych

 • Raportów opisowych

 • Raportów narzędziowych

 • Raportów kompetencyjnych.

grupa docelowa:

 • menedżerowie z różnych poziomów zarządzania od menedżerów liniowych do najwyższej kadry zarządzającej
 • kandydaci na stanowiska menedżerskie

cel:

ocena profilu osobowości zawodowej oraz preferowanego stylu zachowania w środowisku pracy w odniesieniu do modelu kompetencji przywódczych

zakres oceny:

25 skal PAPI odniesionych do 4 wymiarów przywództwa i 11
kompetencji przywódczych.

Wyznaczanie kierunku:

 • Tworzenie wizji
 • Zewnętrzna perspektywa
 • Określanie priorytetów

Dostarczanie rezultatów

 • Ocenianie
 • Energia i wytrwałość
 • Zarządzanie zmianą

Budowanie potencjału

 • Rozwijanie talentów
 • Orientacja na rozwój

Inspirowanie

 • Współpraca
 • Wywieranie wpływu
 • Autentyczność

konstrukcja:

Dwie wersje kwestionariusza

PAPI 3 Leadership N – wersja normatywna

  • 25 skal niezależnych
  • 155 twierdzień
  • wskaźniki kontrolne
 • odniesienie do norm

PAPI 3 Leadership I – wersja ipsatywna

  • 25 skal zależnych
 • zestawy po 3 twierdzenia

wersje językowe:

Kwestionariusze dostępne są w wielu wersjach językowych m.in.: angielskiej, czeskiej, duńskiej, fińskiej, francuskiej, hiszpańskiej, niderlandzkiej, niemieckiej, polskiej, rosyjskiej, szwedzkiej, węgierskiej.

psychometria:

Normy:

Dostępne są ogólne normy międzynarodowe (global), normy ogólne dla różnych wersji językowych oraz normy specyficzne dla stanowisk menedżerskich na różnych poziomach zarządzania.

administracja:

Procedura jest administrowana na platformie Cubiks Online (COL).

raporty:

Zastosowanie rozszerzonej wersji kwestionariusza PAPI 3 Leadership pozwala na wygenerowanie dodatkowo Raportu kompetencji przywódczych.

Raport ten przedstawia interpretację wyników w powiązaniu z modelem kompetencji przywódczych Cubiks i występuje w czterech wersjach odpowiednich dla czterech poziomów zarządzania.

Wykorzystując rozszerzoną wersję kwestionariusza Użytkownik ma również nieograniczony dostęp do wszystkich raportów standardowych.

grupa docelowa:

 • kandydaci i pracownicy działów sprzedaży
 • przedstawiciele handlowi
 • menedżerowie sprzedaży

cel:

ocena profilu osobowości zawodowej oraz preferowanego stylu zachowania w środowisku pracy w odniesieniu do modelu kompetencji sprzedażowych

zakres oceny:

25 skal PAPI odniesionych do modelu kompetencji sprzedażowych.

  • Planowanie
  • Kontakt wstępny
  • Analiza potrzeb
  • Wzbudzanie zainteresowania
  • Negocjacje i zamknięcie
 • Długofalowe relacje z klientem

konstrukcja:

Dwie wersje kwestionariusza

  • PAPI 3 Sales N – wersja normatywna
    • 25 skal niezależnych
    • 155 twierdzień
    • wskaźniki kontrolne
   • odniesienie do norm
 • PAPI 3 Sales I – wersja ipsatywna
   • 25 skal zależnych
  • zestawy po 3 twierdzenia

wersje językowe:

Kwestionariusze dostępne są w wielu wersjach językowych m.in.: angielskiej, czeskiej, duńskiej, fińskiej, francuskiej, hiszpańskiej, niderlandzkiej, niemieckiej, polskiej, rosyjskiej, szwedzkiej, węgierskiej.

psychometria:

Normy:

Dostępne są ogólne normy międzynarodowe (global), normy ogólne dla różnych wersji językowych oraz normy specyficzne dla stanowisk i ról związanych ze sprzedażą.

administracja:

Procedura jest administrowana na platformie Cubiks Online (COL).

raporty:

Zastosowanie rozszerzonej wersji kwestionariusza PAPI 3 Sales pozwala na wygenerowanie dodatkowo Raportu kompetencji sprzedażowych. Raport ten przedstawia interpretację wyników w powiązaniu z modelem sprzedaży Cubiks.

Wykorzystując rozszerzoną wersję kwestionariusza Użytkownik ma również nieograniczony dostęp do wszystkich raportów standardowych.

Masz pytanie? Porozmawiajmy!

Wybierz najlepszą dla Ciebie formę kontaktu z nami:

Zadzwoń: +48 793 790 070

 

Prześlij zapytanie uzupełniając formularz:

  Twoje dane są bezpieczne. Przeczytaj naszą Politykę bezpieczeństwa i dowiedz się jak je chronimy.