POTENTIAL ASSESSMENT to narzędzie oparte na opracowanym przez CUBIKS modelu potencjału, opisującym kluczowe cechy i atrybuty, będące wyznacznikiem sukcesu w zmiennym i złożonym otoczeniu. 

Rzetelna ocena potencjału to sposób na sprawdzenie, czy pracownik posiada cechy potrzebne do wykonywania w przyszłości niestandardowych zadań i przyjmowania nowych ról. 

Szybko zmieniające się wymagania i warunki środowiska pracy, konieczność elastycznego dostosowywania się do nowych oczekiwań powodują, że w procesach rekrutacji ważniejsze od oceny konkretnych umiejętności i wiedzy, staje się identyfikowanie potencjału. 

“Potencjał to zdolność do osiągania sukcesu w roli, która wykracza poza zakres odpowiedzialności na obecnym stanowisku.”

Model potencjału CUBIKS

Stworzony na bazie analiz naukowych dużego zbioru danych Model Potencjału opisuje kluczowe cechy i atrybuty, które są wyznacznikiem sukcesu w zmiennym i złożonym otoczeniu. Zastosowanie oceny z wykorzystaniem tego modelu ułatwia zidentyfikowanie pracowników o wysokim potencjale w Twojej organizacji.

BRIDGE

Budowanie relacji

FLEX

Adaptacja do zmian

GRASP

Rozumienie

REACH

Ambicja i aspiracje

Co zyskujesz dzięki POTENTIAL ASSESSMENT

Efektywną identyfikację talentów wśród swoich pracowników oraz kandydatów do pracy
Rzetelną ocenę potencjału ogólnego i szczegółowego
Przejrzyste raporty dzięki czemu szybko zinterpretujesz wyniki i podejmiesz właściwe decyzję

Ocena POTENTIAL SOLUTIONS w skrócie

Ocena kluczowych kompetencji według modelu potencjału CUBIKS
Ocena potencjału przywódczego i sprzedażowego
Przejrzyste raporty w oceną poszczególnych kompetencji oraz wskazówkami rozwojowymi
Wskazówki do prowadzenia standaryzowanego wywiadu
Ocena w oparciu o uznane na świecie psychometryczne narzędzia CUBIKS
Przejrzyste raporty w oceną poszczególnych kompetencji oraz wskazówkami rozwojowymi

Jednocześnie otrzymujesz wszystko to, co w standardzie oferuje kwestionariusz PAPI-3 lub FACTORS oraz LOGIKS

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami

 

+48 793 790 070

hr@alta.pl

 

lub wypełnij formularz kontaktowy!

Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą odpowie na wszystkie Twoje pytania!
    Twoje dane są bezpieczne. Przeczytaj naszą Politykę bezpieczeństwa i dowiedz się jak je chronimy.