Chcesz mieć dostęp do specjalistycznej wiedzy podanej w pigułce i wiesz, że najszybciej i najbardziej efektywnie uczy się od praktyków?
Zależy Ci na rozwoju swoich osobistych kompetencji, zwiększeniu wglądu i samoświadomości swoich własnych zasobów ?
Poszukujesz wiedzy dotyczącej najnowszych badań, trendów występujące na świecie i nowoczesnych rozwiązań technologicznych?

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem!

Wprowadź zarządzanie ludźmi w Twojej organizacji na nowy poziom. Weź udział w naszych specjalistycznych kursach szkoleniowych dla specjalistów, menedżerów HR i HR Business Partnerów.

Chcemy podzielić się z Tobą naszą wiedzą i doświadczeniem, ułatwić wdrażanie projektów oceny i rozwoju kompetencji  w Twojej organizacji, pokazać w jaki sposób wykorzystywać testy psychometryczne w biznesie, projektować i prowadzić sesje rozwojowe i wspierać kulturę otwartego feedbacku.

 

Nasze szkolenia realizujemy zgodnie ze standardem usług szkoleniowo-rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
(SUS 2.0.).

PAPI 3 SZKOLENIE CERTYFIKUJĄCE 

Zostań certyfikowanym Użytkownikiem PAPI!

Poznaj rolę osobowości w środowisku pracy, jej wpływ na motywację pracowników, efektywność ich działania i planowanie najlepszych ścieżek rozwoju.

Celem kursu jest przekazanie niezbędnej wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności pozwalających na samodzielną pracę z kwestionariuszem osobowości PAPI 3 oraz administrowaniem badaniami na platformie CubiksOnline.

Po ukończeniu programu będziesz gotowy do wdrożenia testu PAPI i wykorzystywania go w projektach oceny i rozwoju potencjału w swoich organizacjach.

TESTY ANALITYCZNE LOGIKS SZKOLENIE CERTYFIKUJĄCE

Zostań certyfikowanym Użytkownikiem LOGIKS!

Poznaj znaczenie potencjału poznawczego dla przewidywania skuteczności i wydajności pracowników. Uzupełnij swój proces selekcji o twarde dane.

Celem kursu jest przekazanie niezbędnej wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności pozwalających na samodzielną pracę z testami analitycznymi Logiks oraz administrowaniem badaniami na platformie CubiksOnline.

Po ukończeniu programu będziesz przygotowany do wdrażania testów analitycznych w projektach selekcji, oceny i rozwoju w swoich organizacjach.

PROFESJONALNY ASESOR

Zostań asesorem!

Naucz się obserwować, rejestrować, klasyfikować i oceniać zachowania oraz łączyć informacje pochodzące z wielu źródeł.

Szkolenie skierowane do pracowników działów personalnych, menedżerów, kierowników zespołów oraz osób, które chcą pełnić rolę asesorów w projektach assessment i development centre.

Dowiesz się jak zaplanować sesję AC/DC oraz jak dobrać odpowiednie metody i narzędzia oceny. Poznasz proces ORKE, dzięki któremu praca asesorów będzie wystandaryzowana, a uzyskane oceny wiarygodne.

PAPI 3 MASTER CLASS

Wejdź na wyższy poziom!

Doskonal swoje umiejętności zaawansowanej interpretacji rezultatów PAPI.
Poznaj Model potencjału CUBIKS i korzystaj z raportów wieloźródłowych.

Praktyczny warsztat uzupełniający dla certyfikowanych użytkowników, którzy planują rozwijać swoje umiejętności interpretacji pozwalające na szerokie wykorzystanie kwestionariusza PAPI.

Zobaczysz jak pogłębiać przeprowadzić pogłębioną interpretację stylów zachowania, poznasz nowe możliwości interpretacji wyników rozszerzone o analizę potencjału zgodnie z Modelem potencjału Cubiks.

TESTY PSYCHOMETRYCZNE W PROJEKTACH HR

Zostań ekspertem od testów!

Poznaj standardy, zasady wyboru i wdrażania
testów psychometrycznych w biznesie.
Naucz się , jak stosować narzędzia psychometryczne zgodnie z podejściem Evidence Based Assessment!

Warsztat przeznaczony dla osób, które planują wzmacniać swoje kompetencje i profesjonalnie wdrażać testy psychologiczne w biznesie.

Poznasz zasady i standardy stosowania testów psychometrycznych w selekcji i doborze kandydatów, zobaczysz, jak wykorzystać je do budowania sprawnych zespołów oraz wspieraniu rozwoju potencjału pracowników.

SZTUKA PROWADZENIA WYWIADU

Rozwijaj swoje umiejętności prowadzenia skutecznych wywiadów!

Poćwicz, poczuj i wdrażaj najlepsze praktyki.

Warsztat przeznaczony jest dla osób wykorzystujących w swojej codziennej pracy metody gromadzenia informacji za pomocą wywiadu.

Poznasz zasady wywiadu opartego o kompetencje. Nauczysz się zbierać informacje o konkretnych zachowaniach ważnych dla efektywności pracy. Pogłębisz umiejętność zadawania różnego rodzaju pytań na odpowiednich etapach wywiadu.

TESTY PSYCHOMETRYCZNE HIRE W REKRUTACJI

Przyciągaj, angażuj, wybieraj najlepszych!

Zadbaj o wizerunek Twojej organizacji i pozytywny candidate experience!

Szkolenie przeznaczone jest dla rekruterów oraz menedżerów odpowiedzialnych za rekrutację do swoich zespołów, dla których ważne jest sprawne pozyskiwanie ludzi dopasowanych do wymagań stanowiska, poznanie ich stylu pracy i zdolności poznawczych w ramach jednej przejrzystej procedury.

Na warsztacie poznasz Cubiks HIRE i zasady wykorzystywania gotowych przewodników do wywiadów, dzięki którym Twoja rekrutacja będzie sprawiedliwa i rzetelna, a informacja zwrotna dla kandydatów wartościowa.

SZTUKA UDZIELANIA FEEDBACKU

Rozwijaj umiejętności udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych!

Dowiedz się jak wdrażać kulturę otwartości w Twojej organizacji, aby uzyskiwać wartościowe informacje zwrotne.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych w organizacjach za przekazywanie informacji zwrotnych. w ramach projektów oceny i rozwoju.

Na warsztacie poznasz rolę informacji zwrotnej w pogłębianiu samoświadomości pracowników. W sposób praktyczny nauczysz się jak konstruować trafne komunikaty i zadawać pogłębiające pytania.

Dowiesz się jak i kiedy przekazywać informacje zwrotne, jak radzić sobie z omawianiem trudnych kwestii, jakie formy feedbacku zastosować w różnych okolicznościach. W praktyczny sposób przećwiczysz jak się najlepiej przygotować do sesji, jak ją przeprowadzić i jak wyciągać wnioski służące dalszemu rozwojowi pracowników.

OCENA KOMPETENCJI 360

Wdrażaj skutecznie systemy oceny kompetencji!

Zwiększaj samoświadomość swoich pracowników. Wspieraj talenty, kształtuj umiejętności, inspiruj do uczenia się i rozwoju.

Celem szkolenia jest przekazanie niezbędnej wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności pozwalających na projektowanie i wdrożenie oceny typu 360 z wykorzystaniem platformy CubiksOnline.

Na warsztacie zapoznasz się z podstawowymi warunkami niezbędnymi do wdrożenia oceny typu 360 w Twojej organizacji.
Poznasz praktyczne wskazówki i najlepsze praktyki pozwalające na uniknięcie pułapek.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

 

+48 793 790 070

hr@alta.pl

 

lub wypełnij formularz kontaktowy!
    Twoje dane są bezpieczne. Przeczytaj naszą Politykę bezpieczeństwa i dowiedz się jak je chronimy.