Efektywność działań rozwojowych uzależniona jest od rzetelnego zidentyfikowania kluczowych mocnych stron, obszarów wymagających wzmocnienia oraz potencjalnych blokad rozwojowych. Budowanie kultury otwartego feedbacku i aktywne wspieranie rozwoju jest ważnym impulsem ukierunkowującym dążenie ludzi do najlepszego wykorzystania swojego potencjału.

w ramach procesów rozwojowych uwzględnij

FEEDBACK 360

Informacja zwrotna uzyskiwana od osób z bezpośredniego środowiska zawodowego jest jednym z kluczowych elementów budujących świadomość własnych zachowań. Feedback 360 pozwala zweryfikować na ile samoocena pracownika jest zbieżna z ocenami przełożonych, podwładnych, współpracowników, a nawet klientów. Oceny kompetencji, lista najwyżej i najniżej ocenionych zachowań oraz wypowiedzi swobodne to rzetelne przesłanki do określenia priorytetów rozwojowych oraz szczegółowego planu rozwoju kompetencji.

POTENCJAŁ MENEDŻERSKI

Identyfikacja specyficznego potencjału menedżerskiego umożliwia wyłonienie osób, które z dużym prawdopodobieństwem będę efektywnie pełnić role związane z zarządzaniem ludźmi. Diagnoza oparta jest o model kompetencji przywódczych Cubiks i odnosi się do czterech wymiarów: wyznaczanie kierunku, dostarczanie rezultatów, budowanie potencjału oraz inspirowanie. Łącząc ze sobą kilka metod: badanie osobowości, ustrukturyzowany wywiad oraz zadania symulowane jesteśmy w stanie opisać kluczowe mocne strony, obszary wymagające wzmocnienia a także czynniki wspierające i ograniczające rozwój.

POTENCJAŁ SPRZEDAŻOWY

Potencjał sprzedażowy to efektywność działania na pięciu etapach procesu: planowania, kontaktu wstępnego, analizy potrzeb, wzbudzania zainteresowania, negocjacji oraz budowania długotrwałych relacji z klientami. Badanie osobowości oraz obserwacja zachowań w trakcie zadań symulowanych pozwala na trafne zidentyfikowanie etapów procesu, które są obszarem potencjału pracownika oraz tych, które zmniejszają efektywność działań sprzedażowych. Identyfikacja kluczowych obszarów efektywności i kompetencji wymagających rozwoju jest początkiem zbudowania planu rozwoju kompetencji sprzedażowych.

Ułatwimy Ci zaprojektowanie i wdrożenie skutecznych i dopasowanych programów rozwojowych.
Połączenie informacji zwrotnych zebranych od bezpośrednich współpracowników z analizą profilu osobowości i obiektywną oceną kompetencji pozwolą stworzyć wielowymiarową mapę potencjału rozwojowego. Plany rozwojowe budowane na takiej podstawie charakteryzują się wysokimi wskaźnikami trafności i efektywności, wpływają na wzrost samoświadomości i pozwalają ludziom zrozumieć ich zachowanie z perspektywy innych.

rekomendowane metody i narzędzia

test

pozostałe usługi

inspiracje

Masz pytanie? Porozmawiajmy!

Wybierz najlepszą dla Ciebie formę kontaktu z nami:

Zadzwoń: +48 793 790 070

Napisz: hr@alta.pl

Prześlij zapytanie uzupełniając formularz:
[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]