Podstawowym celem procesu selekcji jest wybór kandydatów, którzy posiadają kompetencje pozwalające na skuteczną realizację zadań na wybranym stanowisku, albo mają potencjał, który pozwoli im te kompetencje szybko rozwinąć. Na tym etapie istotne jest właściwe określenie kluczowych kryteriów i dobór adekwatnych metod ich oceny.

w ramach procesu selekcji poznaj i oceń

OSOBOWOŚĆ

Poznanie preferencji osobowościowych kandydata jest źródłem informacji dotyczących jego motywacji, preferowanych ról, zadań oraz hierarchii potrzeb. Pozwala odkryć obszary kluczowego potencjału, ale także zidentyfikować bariery i zagrożenia uniemożliwiające efektywne funkcjonowanie w niektórych rolach zawodowych. Już na tym etapie jesteśmy w stanie oszacować nie tylko dopasowanie kandydata do profilu stanowiska, ale jego potencjał rozwojowy. Badanie obejmuje 7 kluczowych obszarów ważnych z punktu widzenia funkcjonowania w środowisku zawodowym oraz aspekty związane z zarządzaniem i sprzedażą.

POTENCJAŁ POZNAWCZY

Potencjał poznawczy to  zdolność do odbierania i przetwarzania informacji z otoczenia, umiejętność formułowania wniosków i wykorzystania posiadanej wiedzy do rozwiązywania problemów. Jego ocena umożliwia wyłonienie kandydatów, którzy najlepiej będą radzić sobie w nowych sytuacjach, szybko uczyć się nowych rzeczy oraz radzić sobie w złożonym świecie informacji.

KOMPETENCJE

Ocena kompetencji kandydata to sprawdzenie efektywności prezentowanych przez niego zachowań w obszarach uznanych za kluczowe dla pełnionej roli np. związanych z zarządzaniem ludźmi. Obserwując sposób radzenia sobie w symulowanych sytuacjach z dużym prawdopodobieństwem możemy ocenić na ile kandydat poradzi sobie z realnymi sytuacjami zawodowymi. Różnorodność zadań asesmentowych pozwala na dopasowanie poziomu trudności, zakresu merytorycznego i charakteru zadania do zakresu najważniejszych kompetencji.

Przygotujemy i przeprowadzimy dla Ciebie proces selekcji kandydatów, który będzie angażujący i wymagający oraz naprawdę dopasowany do wymagań roli. 

Dzięki temu lepiej poznasz swoich kandydatów i uzyskasz informacje, które ułatwią Ci podejmowanie decyzji, pozwolą na solidne prognozy dotyczące skutecznego radzenia sobie z przyszłymi zadaniami, kandydaci zaś otrzymają informacje zwrotne będące dla nich inspiracją do rozwoju.

rekomendowane metody i narzędzia

test

pozostałe usługi

inspiracje

Masz pytanie? Porozmawiajmy!

Wybierz najlepszą dla Ciebie formę kontaktu z nami:

Zadzwoń: +48 793 790 070

Napisz: hr@alta.pl

Prześlij zapytanie uzupełniając formularz:
[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]